Vasile IOVU (nai), Artist al Poporului 

Vasile Iovu este născut la 24 iulie 1950 în satul Bardar, raionul Ialoveni. Îşi începe studiile la şcoala medie din satul Bardar (1956-1960).

În perioada anilor 1960-1967 face şcoala specială de muzică de pe lângă Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu” iar între anii 1967-1971 studiază la Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu”. Ca instrumentist în Orchestra de Muzică Populară “Folclor” activează din 1970 iar din 1973 este profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra Instrumente Populare.

Din 1992 este organizator şi conducător artistic al ansamblului “Vasile Iovu”. A efectuat numeroase înregistrări pentru fondul Radio şi Televiziune (circa 200 piese muzicale); CD-uri – “În amintirea mamei”, “Legenda Basarabiei”, “Ave Maria”, “Meditaţie”, “Ecoul  dacilor”; “Dragostea e ca o floare”; 4 CD-uri cu ansamblul “Vasile Iovu”, înregistrate în Austria şi Germania, şi filmul - Concert de autor. A susţinut numeroase concerte în ţară şi peste hotarele ei – Franţa (Palatul Congreselor din Strasburg), Australia (Expoziţia Mondială), Insulele Filipine, Japonia, India, China, Nepal, Marea Britanie, Italia (Catedrala Santa Maria), SUA, Germania (Sala „Mozart” din Manheim şi Sala „Beethoven” din Bonn), Austria (Catedrala Votiv Kirche).

A participat la concerte de cele mai diverse genuri: jubiliare, comemorative, tematice, serate de creaţie, concerte de gală, evenimente culturale la nivel guvernamental. A editat cărţile: „Metodă de nai”; Culegere de piese pentru nai şi orchestră; Programe  didactice pentru nai şi aranjament muzical. A colaborat cu orchestrele: „Mugurel”; „Lăutarii”;Orchestra Simfonică de Stat din Moscova; Orchestra Simfonică şi Jazz din Sankt-Petersburg; Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Naţionale, Moldova; Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu” (Ateneul Român); şi cu maeştri – Gh. Zamfir, M. Bieşu, E. Doga, Gr. Vieru, A. Samoilă, Gh.Mustea ş.a.

Pentru bogata sa activitate muzicală, lui Vasile Iovu i-au fost acordate  următoarelor titluri onorifice şi distincţii de stat: în 1980 - Artist Emerit al Republicii Moldova; în 1989 -Artist al Poporului; în 1992 – medalia Meritul Civic”; în 2000 -Profesor Universitar şi Premiul Naţional; iar în 1980 i s-a oferit titlul Cavaler al Ordinului Republicii.