Marian Stârcea, Director artistic

Născut la Chişinău în anul 1959. A absolvit şcoala specială de muzică „Eugen Coca” la specialitatea pian. În perioada anilor 1977-1982 continuă studiile la Institutul de Stat al Artelor (pian), iar în anul 1988 absolveşte Conservatorul de Stat „G.Musicescu” (compoziţie). Urmează studii post-universitare la Conservatorul de Stat „P.I.Ceaikovski” din Moscova la specialitatea compoziţie. Ulterior (1992-1993) urmează Reciclarea în domeniul muzicii moderne la Academia de Muzică şi Dans „Rubin” din Ierusalim, Israel.
Marian Stârcea desfăşoară o amplă activitate artistică şi administrativă: din 1988 este conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (catedra Teoria muzicii şi compoziţie), este Director muzical la Teatrul „Eugene Ionesco” din Chişinău, Membrul Consiliului de Conducere la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, Membru activ al Consiliului Artistic la Radiolul Naţional de Stat, Preşedintele Comisiei Municipale pentru Tineret în domeniul Artei şi Literaturii. În prezent este director artistic la Filarmonica Naţională „S.Lunchevici”.

Marian Stârcea este autorul unui număr impunător de creaţii simfonice şi de cameră. De asemenea este un recunoscut autor de muzică la spectacole. Lui îi aparţine muzica la 30 spectacole, montate de teatrele din Moldova, România, Japonia. A realizat numeroase imprimări audio şi 10 Compact Discuri cu muzică uşoară, colaborând cu interpreţi cunoscuţi din Moldova şi România.
Marian Stârcea este deţinătorul unor premii şi menţiuni de valoare, cum ar fi: Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Muzicii, laureat al concursurilor naţionale şi unionale; 1995- Premiul UNESCO în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor pentru ciclul de cântece pentru copii; 1999- Premiul Uniunii Teatrale din Moldova pentru cea mai bună muzică pentru spectacol („Visul unei nopţi de vară”, teatrul „Eugene Ionesco”); 2000- deţinătorul Bursei de excelenţă a Fundaţiei „Soros” în domeniul muzicii; 2002 - desemnat de presă „Compozitorul anului”; 2003 - Premiul pentru cea mai bună orchestraţie (Festivalul Internaţional „Golden Star” Bucureşti, România); 2003,2004 - Premiul pentru cea mai bună piesă (Festivalul Internaţional „The Million Miracles” Bulgaria).
Muzica compozitorului a fost interpretată în România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Suedia, Franţa, Mongolia, Turcia, Israel, Japonia, Malta. 
 Pentru merite considerabile în dezvoltarea artei muzicale în anul 1999 compozitorului Marian Stârcea i-a fost conferit titlul onorific Maestru în Artă , iar in 2011 - Artist al Poporului.